Stort samarbete för säker mat

Nu har alla myndigheter i livsmedelskedjan utvecklat sitt strategiska arbete för en effektivare kontroll genom att samarbeta med varandra.

Det är jordbruksverket, Livsmedelverket, SVA, Generalläkaren, länsstyrelserna och kommunerna som gemensamt identifierat fyra prioriterade områden med rubrikerna samordnad och effektiv kontroll, stärkt krisberedskap, snabbare åtgärder av EU:s synpunkter på den svenska kontrollen samt effektivare uppföljning av djur- och livsmedelskontrollen.

Målet är att snabbare kunna agera på risker i hela livsmedelskedjan för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen.