Ursprungsmärkningen ”Från Sverige” lanseras

Nu lanseras den nya, frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige med symbol i blått och gult.
Initiativet till märkningen kommer från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF som gemensamt bildat bolaget Svenskmärkning AB, som äger och förvaltar märket. Svenskmärkning AB svarar också för kommunikation och marknadsföring av märket.
Från och med i mitten av februari beräknas livsmedelsföretagen kunna ansöka om att få märka sina produkter.

Kriterier för Från Sverige-märkningen:

  • Alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
  • Odling ska ha skett i Sverige.
  • All förädling och packning ska ske i Sverige.
  • I sammansatta produkter, det vill säga en produkt med minst en tillsatt ingrediens, ska minst 75 % av färdigvaran vara svenskt (vatten räknas inte). Bröd, ost och fruktyoghurt är exempel på sammansatta produkter.
  • Kött-, ägg- och mjölkråvara ska alltid vara 100 % svenskt, även som ingrediens i en produkt.