KRAV vill skärpa regler efter misstänkt köttfusk

KRAVs Lars Nellmer

Tydligare regler för hur certifieringsorganen ska utföra sina kontroller och en intensifiering av KRAVs arbete med att kvalitetssäkra certifieringen. Det är två av tre åtgärder som KRAV vidtar efter misstankarna om köttfusk.

I dag publiceras den utredning som KRAV påbörjade i samband med misstankarna om köttfusk som riktades mot de tidigare KRAV-certifierade företagen Gothemsgården och Gotland K&D.

– Vår utredning visar att HS Certifiering och KRAV följt gällande regler och att vårt system fungerar, men samtidigt har vi identifierat tre förbättringsområden, säger Lars Nellmer, vd för KRAV i ett pressmeddelande.

Bland annat kommer KRAV att vidta åtgärder inom tre områden:

  • Förtydliga regler för hur kontrollen ska gå till, till exempel kräva kontroll när ett så kallat högriskföretag avslutar sin certifiering
  • Intensifiera pågående arbete med att ta fram nya, kompletterande kontrollmetoder, till exempel följa en produkt bakåt i livsmedelskedjan
  • Utveckla interna rutiner, bland annat för att bättre ta hand om misstankar om fusk

– Om misstankarna mot Gothemsgården och Gotland K&D stämmer är de oerhört allvarliga. Vår bransch är uppenbarligen inte förskonad från oseriösa aktörer och bedrägeri är svårt att hindra. Det vi kan lova är att vi ska göra precis allt vi kan för att fusk inte ska förekomma, säger Lars Nellmer.