Systembolaget för lönsamt

Systembolaget Kungens Kurva (wikimedia commons)

Systembolaget är mer lönsamt än vad staten vill. Det framgår av bokslutet för 2015. Vd Magdalena Gerger fokuserar på att kunderna är nöjda med monopolet, men en starkt bidragande orsak är att skatten har höjts.

Nya butiker, it-projekt, fler anställda, mer sjukskrivning och dyrare pensioner pressade rörelseresultatet för Systembolaget som ändå är mer lönsamt än staten vill, skriver Dagens Industri. Avkastningen på eget kapital blev 12 procent för helåret, att jämföra med riksdagens målintervall kring 9 procent.

I rapportens vd-ord fokuserar Magdalena Gerger på att kunderna blivit ännu lite mer nöjda med verksamheten och med monopolet, enligt de undersökningar Systembolaget beställt.

Att intäkterna uppgick till 27,6 miljarder kronor 2015 efter 5 procents tillväxt under året, beror på höjd skatt och att kunderna väljer dyrare produkter, skriver hon vidare. Volymmässigt uppgick försäljningen till 471 miljoner liter, det vill säga ungefär som föregående år.