God utveckling för livsmedelshandeln

bild: ICA

Enligt Handelsanställdas förbunds nya rapport ”Vinstläge och vinstutveckling i handeln 2000-2015” går livsmedelshandeln bäst av samtliga branscher.

Av de tjugo största livsmedelshandelsföretagen, exmpelvis ICA Maxi och Systembolaget, uppvisade 95 % ett positivt resultat under 2014, och 90 % hade förbättrat sitt resultat jämfört med föregående år. Detta kan jämföras med klädbranschen där cirka hälften av företagen gick med förlust.

Ett större, icke namngivet livsmedelsföretag, gjorde en stor förlust som delvis utraderar både den totala vinsten och vinstökningen bland bolagen, men generellt sett kan alltså vinstutvecklingen inom livsmedelshandeln betraktas som god.