Svenska bönor kan spara regnskog

Forskare studerar nu hur olika sorters baljväxter kan förädlas och odlas på flera platser i Sverige. Baljväxter kan bli en viktigt alternativ till kött och soja, som ofta odlas på mark där det tidigare odlats regnskog, rapporterar SR Vetenskapsradion.

Ett exempel är processade åkerbönor som idag främst används som djurfoder. Dessa skulle kunna smaksättas på olika sätt för att bli till attraktiva livsmedel, som snacks eller som krutonger i soppa. Bönorna pressas under högt tryck genom små hål så att de får en konsistens som liknar hundfoder eller ostbågar, beroende på hur man gör det och vad man tillsätter.

Baljväxterna har fördelen att de kan binda kväve från atmosfären så att man slipper kvävegödsla. På så sätt minskar man också risken för näringsläckage till sjöar och hav som är en del av orsaken till övergödningen.

Forskare på institutet för jordbruksteknik i Uppsala studerar just nu hur olika sorters baljväxter kan utgöra en större del av jordbruksproduktionen i Sverige och bli en viktig råvara för att producera mat. Projektet är en del av ett EU-program för att hitta fler baljväxter som kan ersätta importerat sojafoder för djur, eller användas som mat för människor.