LRF startar mjölkjour

Mjältbrand har nu konstaterats på två gårdar i samma område vid Omberg i Östergötland

Idag startar LRF en mjölkjour för att stötta medlemmar som behöver akut hjälp med både känslo- och företagsmässiga problem. Mjölkjouren lanseras eftersom många mjölkbönder idag har det mycket tufft ekonomiskt.

Det senaste året har svenska mjölkbönder pressats mycket hårt ekonomiskt. Det är kombinationen av en vikande efterfrågan från Asien och därmed låga världsmarknadspriser, Rysslands importstopp till följd av EUs sanktioner, EUs borttagande av mjölkkvoterna och ett redan, jämfört med konkurrentländerna, högre kostnadsläge som har gjort att svenska mjölkföretagare är satta under mycket stor press på den allt mer globala marknaden. LRF arbetar för att få fram långsiktiga villkor för Sveriges lantbrukare men läget är akut och därför startar LRF nu Mjölkjouren.

– När man är hårt pressad kan det vara svårt att veta vem man kan kontakta för att få stöd. Nu ska det finnas ett nummer att ringa eller en e-postadress att maila för att få hjälp med olika frågor, säger Anders Källström, VD och koncernchef LRF via ett pressmeddelande.

Han påpekar att läget är akut. Många ligger redan efter med betalningarna och den kommande våren blir så tuff att LRF vill göra en samlad ansats för att hjälpa till.

Via telefon och mail ska medlemmar från och med den 1 mars kunna få kontakt med psykolog, omsorgsgrupper, företagsrådgivare, branschexperter, företagsrådgivare och banker. På så sätt kan man få hjälp med att hitta lösningar på akuta problem. LRF har samordnat insatsen  med LRF Konsult, Växa och Jordbruksverket.