Trender pekar mot minskat köttätande

Under 2015 har andelen svenskt kött av förbrukningen fortsatt att öka för de tre största köttslagen nöt, gris och kyckling – trots att prisskillnaden hos svenska och utländska producenter fortsätter att öka. Och trots att vi åt lika mycket kött som året innan, vågar sig Jordbruksverket ändå på att lyfta fram trender som skulle kunna innebära en sjunkande köttkonsumtion framöver.

Under 2015 åt vi lika mycket kött som året innan, enligt Jordbruksverkets beräkningar. Andelen nötkött var oförändrad, däremot ökade andelen kyckling – på bekostnad av grisköttet.

Vi såg en minskad import av griskött, vilket bland annat handlar om uppmärksamheten kring hög användning av antibiotika i många länder utanför Sverige och larm om antibiotikaresistenta bakterier, MRSA, i utländsk grisproduktion.

Detta, menar Jordbruksverket, tyder på att kunder och konsumenter i Sverige är lite mindre priskänsliga i sina köttinköp idag än historiskt sett. Faktorer som hållbarhet, hälsa och trygghet tycks ha fått ökat fokus.

Den kraftiga importökning av fågelkött vi sett under flera år avtog också. Den ökade efterfrågan på fågelkött möttes med en större inhemsk produktion. Endast importen av nötkött ökade något under förra året, efter en minskning året innan.

Flera trender som skulle kunna leda till minskad konsumtion av kött syns i omvärldsbevakningen, enligt Jordbruksverket:

  • En ökad andel vegetarianer eller konsumenter som medvetet minskar sin köttkonsumtion.
  • En ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel ger dyrare köttinköp, och kött är ett relativt priskänsligt livsmedel.
  • Andelen svenskt kött av förbrukningen ökar, och liksom ekologiskt kött ger detta högre utgifter för kött vilket skulle kunna leda till att hushållen äter lite mindre kött.
  • Köttproduktionen och dess påverkan på klimat och miljö har fått ökad uppmärksamhet.
  • En växande andel offentliga kök inför köttfria dagar.
  • Ett ökat fokus på hur maten påverkar vår hälsa, bland annat med utgångspunkt i Livsmedelsverkets kostråd.