Coop vände förlusten till vinst

Foto:Maj-Britt Rehnström 10-05-19 Coop Forum, Strängnäs.

Coop Sverige har vänt rörelseresultatet från brakförlust 2014 till en vinst om 140 miljoner kronor 2015. Detta trots att butiksförsäljningen rasade med 26 procent.

“Det är en historisk prestation att vi redan efter ett år lyckats vända Coop till vinst. Det visar att det strategiska helhetsgrepp vi tagit om hela vår verksamhet ger kraftfulla resultat och vi ligger till och med före planen i många delar”, säger Sonat Burman-Olsson, vd och koncernchef Coop Sverige i ett pressmeddelande.

Butiksförsäljningen rasade med 26 procent, från 23,3 miljarder till 17,3 miljarder kronor.

“Försäljningsminskningen är till stora delar en konsekvens av stängda butiker, prissänkning, omställning av referensbutiker samt beslut att minska sortimentet inom Nonfood och avveckling av Bygg”, skriver Coop Sverige i bokslutet.

Under 2015 avyttrade Coop Sverige 79 butiker, medan åtta butiker stängdes och två butiker nyöppnades.

(Fotograf: Maj-Britt Rehnström)