Svalnande intresse för kaffekapslar

Vikande marknad för kaffekapslar

Kaffe i koppen med ett enkelt knapptryck har varit en het trend under flera år, men nu tycks intresset ha mattats av. Nespresso backar och bryggkaffe förutspås bli en het trend.

Espressobryggare med tillhörande kapslar har varit en lukrativ trend under flera år, men nu börjar intresset för kapslarna vika, skriver Dagens Industri.

Nespresso, som ägs av livsmedelsföretaget Nestlé, har länge dominerat kapselmarknaden internationellt. Företaget tappar något internationellt — 13 procent av kapselmarknaden har sjunkit till 11,1 procent sedan 2011. Andra aktörer på marknaden kan vara en anledning, nya trender en annan eller nygamla – som bryggkaffe.

Nyligen skrev vi om hur Hamburg stad förbjudit sina förvaltningar att köpa in kapslar.

Svenska Löfbergs Lila har tagit fram komposterbara kaffekapslar, men problemet kvarstår – de flesta kaffekapslar hamnar i hushållssoporna och i dag finns inget system för att återvinna dem, enligt Naturvårdverket.