Findus produktion flyttas utomlands

Findus meddelar i dag att man planerar att lägga ned produktionen av djupfrysta färdigrätter och grönsaker i Bjuv. Beskedet innebär att 450 medarbetare varslas om uppsägning.

Varslet och planerna på att flytta produktionen till Reken i Tyskland presenterades för medarbetarna på ett medarbetarmöte på torsdagen. Bakgrunden till varslet är den överkapacitet som finns i livsmedelsindustrin och som leder till lönsamhetsproblem, skriver Findus i ett pressmeddelande.

Nomad Foods, som Findus är en del av sedan 2015, har elva produktionsanläggningar i Europa. Det geografiska läget, där produktionen ligger långt ifrån stora marknader i Syd- och Västeuropa, uppges vara en av anledningarna till att all verksamhet i Bjuv på sikt ska upphöra, även det fryslager som öppnade så sent som 2015 och av Findus beskrivs som Europas största och mest energieffektiva i sitt slag.

Findus kommer efter de föreslagna förändringarna att ha cirka 175 anställda i Sverige.

Parallellt med varslet föreslår företagsledningen också att anställda inom försäljnings-, marknadsförings- och supportfunktioner i bolaget under 2016-2017 flyttas till Malmö.