Inget skånskt huvudkontor i EU:s livsmedelssatsning

Skåne drabbas av ett nytt bakslag bara två veckor efter beskedet om Findus nedläggning i Bjuv: Huvudkontoret för EU:s mångmiljardsatsning på utveckling av livsmedelssektorn hamnar inte i Skåne.

Först i slutet av hösten väntas EU avgöra vilket av de tävlande bidragen som ska få den nya jättesatsningen på en så kallad KIC (Knowledge and Innovation Community) för livsmedelsindustrin.

Men redan nu står det klart att huvudkontoret inte hamnar i Skåne eller ens Öresundsregionen, trots att regionen, Lunds universitet och Livsmedelsakademin har arbetat hårt för att uppnå detta. Istället har det europeiska nätverk som Skåne och Öresundsregionen tävlar med att gemensamt få det stora EU-projektet, beslutat att huvudkontoret för hela satsningen hamnar i Bologna, om nätverkets ansökan i slutändan vinner.

– Det är tråkigt, men vårt arbete med denna KIC står inte och faller med huvudkontoret, säger Märta Stenevi, första vice ordförande (MP) i regionstyrelsen till Sydsvenskan 8till5.

– Vi hade gärna sett att det placerades i Norden, men det handlar bara om ett 20-tal jobb. Den faktiska verksamheten bedrivs via så kallade co-location center. Nu gäller det att vi får till ett riktigt bra förslag till ett sådant, så det blir så starkt uppbyggt som möjligt, för att vi ska kunna se till att så mycket projektmedel som möjligt hamnar här,

Enligt Märta Stenevi väntas EU:s livsmedels-KIC hantera i storleksordningen upp till en och en halv miljard svenska kronor per år under sju års tid. Allt kommer dock inte från EU, utan en stor del av resurserna ska hämtas in från olika partner inom både industri och akademi i medfinansiering.

– Poängen med en KIC är att den ger tillgång till projektmedel för att utveckla bland annat hållbar, resurseffektiv livsmedelsförsörjning och livsmedelssäkerhet, sådant vi redan är bra på här i Norden men behöver bli bättre på att kommersialisera så att vi kan få hit fler företag. Det finns också ett tydligt syfte med en KIC som handlar om sysselsättning, så vi ser stor potential i den här satsningen, säger Märta Stenevi till Sydsvenskan 8till5.