Mat på nätet växer med en tredjedel i år

Stark tillväxt för mat på nätet

Livsmedelsförsäljningen på nätet förväntas växa med 38 procent under 2016, enligt en rapport som tagits fram av HUI Research på uppdrag av Svensk Digital Handel.

Under 2015 ökade försäljningen med 39 procent jämfört med 2014. Under 2016 väntas handeln växa nästan lika mycket och omsätta 5,7 miljarder. Rapporten beskriver också konsumenternas beteenden, attityder och åsikter samt marknadens utveckling.

Var femte konsument köpte livsmedel på nätet under 2015. Den digitala mathandeln står nu för nästan 1,4 procent av livsmedelshandelns totala försäljning.

Den fortsatta utvecklingen grundar sig bland annat i att nya aktörer kommer in på marknaden, i synnerhet de etablerade kedjorna kommer att uppmärksamma fler konsumenter på möjligheten att handla på nätet.

De aktörer som redan har en utbredd näthandel satsar ännu mer på marknadsföring och utökar sina upptagningsområden. Många av de konsumenter som i dag inte har handlat på nätet uppger att de skulle handla om möjligheten fanns på den ort där de bor. Allt som allt uppger en tiondel av de som inte handlat mat på nätet att de kommer att göra det under det kommande året. En av fyra som i dag handlar mat på nätet uppger också att de kommer att öka sin konsumtion.

E-handel håller för många konsumenter på att bli rutin. Särskilt de yngre generationerna är vana vid att handla på nätet, ofta på språng via smartphone. Enligt Svensk Digital Handels undersökning är det personer mellan 26 och 35, med en tyngdpunkt på storstadsbor som har barn och god inkomst, som utgör den viktigaste kundbasen när det gäller matköp på nätet.