Arla höjer ersättningen till GMO-fria gårdar

Linköping vill att bönderna värmer sina hus med komjölk

Bondeägda Arlas styrelse har beslutat att höja ersättningen till bönder som använder GMO-fritt foder med motsvarande 9,2 öre per kilo mjölk.

I Sverige använder samtliga Arlabönder redan GMO-fritt foder. Även dessa kommer att få den höjda ersättningen – GMO-fritt foder anses nämligen medföra en större kostnad för bonden.

Beslutet togs mot bakgrund av marknadsutvecklingen i Tyskland, där konsumenterna i allt större utsträckning vill betala mer för mejeriprodukter från kor som får GMO-fritt foder.

– Det finns en kommersiell potential i det här som vi kan ta till vara och bygga vidare på genom att locka fler Arlabönder att gå över till GMO-fritt foder, säger Arlas styrelseordförande Åke Hantoft i ett pressmeddelande.

Han understryker att beslutet är grundat i kommersiella intressen – Arla som koncern är fortfarande öppna för användandet av GMO.

– Vi stänger inte dörren för GMO och vi kommer fortsätta att bevaka den vetenskapliga forskningen angående för- och nackdelar med GMO, säger Åke Hantoft.

Huruvida det är aktuellt med ökad svensk mjölkexport för att möta efterfrågan i exempelvis Tyskland framgår inte, men Arla säger sig utreda ”praktiska utmaningar” som exempelvis logistik och separerad produktion.

Det är ännu oklart exakt från vilket datum höjningen börjar gälla.