Hotellmat stor bov i klimatdramat

Svenska Måltider hotellmat Sigtuna

Mat på hotell ger större klimatavtryck än energi, tjänsteresor och tvätt sammantaget, enligt gemensamma beräkningar från Sigtunas och Arlandas hotell.

Sedan 2009 samarbetar 15 hotellanläggningar i Sigtuna och Arlanda för att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Fram till nu har fokus legat på att mäta energi, uppvärmning, resor och tvätt.

Inför årets klimatberäkningar beslutade hotellen att för första gången även inkludera klimatpåverkan från de matråvaror som har störst klimatpåverkan generellt, dvs proteiner från i huvudsak kött och fisk. Resultatet är att klimatpåverkan från kött, fisk och skaldjur samt ägg och mjölk totalt har en större klimatpåverkan än hotellens energianvändning, tjänsteresor och tvätt. Nötkött står för den klart största andelen av matens klimatpåverkan.

– Resultatet är en ögonöppnare för oss. Vi har sedan länge metodiskt arbetat för att minska vår klimatpåverkan. Mat är en stor del i upplevelsen inom turistindustrin och ska så vara. Då vi vill ta ansvar för vår verksamhet i ett större perspektiv är det viktigt för oss att ta reda på hur maten påverkar klimatet. Nu har vi fått viktig information om var vi bör lägga vårt fokus framöver, säger Camilla Zedendahl, vd på Destination Sigtuna, i ett pressmeddelande.

Inom samarbetet har ett särskilt kocknätverk startats upp och våren 2015 gav Sigtuna och Arlandas kockar ut en receptsamling med recept på höna. Detta som en följd av att hönor bränns istället för att ätas. Under våren 2016 läggs fokus på svinn, bl a genom att kockarna publicerar sina bästa svinnminskande tips varje vecka.

(foto: Destination Sigtuna)