Arla sänker mjölkpriset till bönderna

Arla delar ut miljard till bönderna

Från och med den 1 juni sänker Arla avräkningspriset, d v s det pris bönderna får ut, för både konventionell och ekologisk mjölk med 1,3 eurocent vilket motsvarar drygt 12 öre. Detta uppger Arla i ett pressmeddelande. Någon ändring på ekotillägget blir det emellertid inte, enligt Arla.

Arla skriver vidare i pressmeddelandet att marknaden fortsätter att påverkas av den globala obalansen mellan tillgång och efterfrågan på mjölkråvara.

Lantbrukets affärstidning ATL uppger bland annat den höga produktionen på Irland och i Storbritannien som en anledning till de pressade priserna. Någon ljusning förutspås inte heller inom den närmaste framtiden.