Ersättning ska bli mer lik bröstmjölk

Skånska Alfons-studien ska förbättra modersmjölksersättningen

Just nu pågår en studie på Skånes Universitetssjukhus med målet att förbättra bröstmjölksersättningen.

– Vid två månaders ålder är det ungefär 15-20 procent av alla mammor som inte kan eller har valt att inte amma. För en del finns inget alternativ, och vi vill precis som föräldrarna att barnen ska få så bra näring som möjligt, säger barnläkaren Ulrika Tinghäll Nilsson till Sydsvenskan.

I ett och ett halvt år har Alfonsstudien varit igång. Den går ut på att få fram bröstmjölksersättning som är så lik bröstmjölken som möjligt. Totalt ska den omfatta 320 barn och i nuläget är 90 stycken inskrivna. Barnen följs från att de är 4-7 veckor tills de är 5-7 år.

Genom undersökningen hoppas forskarteamet på Barn- och ungdomsmedicin kunna förbättra modersmjölksersättningen jämfört med dagens ersättningar vad gäller tillväxt, ämnesomsättning och hälsa för att ytterligare minska skillnaderna mellan ammade barn och de som får ersättning.

Bland annat pekar forskning på att ammade barn har en något lägre risk att bli överviktiga under barndomen jämfört med barn som fått ersättning, vilket delvis kan bero på en lägre proteinnivå i bröstmjölken. Ammade barn drabbas också mer sällan av öron- och magtarminfektion än barn som får ersättning.

Barnen som deltar i studien får antingen samma ersättning som tidigare, alternativt en av två modersmjölksersättningar med sänkt proteinhalt och tillägg av alfa-laktalbumin, ett protein som också finns i bröstmjölk. Varken försöksledaren, studiesjuksköterskan eller föräldrarna vet vilken ersättning barnet får.