Eko-boom bland danska bönder

Sverige odlar näst mest eko i EU

Det råder ekoboom bland bönderna i vårt grannland.

Närmare 1 030 lantbrukare i Danmark har ansökt om bidrag för att ställa om till ekologisk produktion eller utöka sin befintliga areal, rapporterar Lantbrukets Affärstidning ATL.

Av ansökningarna kommer 513 från lantbrukare som inte tidigare odlat ekologiskt. Det är upp till fem gånger fler, än de som ställt om tidigare år.

“Det är glädjande att den tillväxt vi har sett på marknaden under de senaste åren nu också leder till en ökad ekologisk areal i landet”, säger eko-chefen Kirsten Lund Jensen.

Årets ansökningar skulle ge Danmark ett tillskott på 41 000 hektar ekologisk åkermark, utöver dagens knappa 200 000 hektar fördelade på drygt 3 000 danska ekogårdar.