Så påverkas matbranschen av Brexit

Så påverkas matbranschen av Brexit

På midsommarafton stod det klart att Storbritannien lämnar EU. Reaktionerna inom den brittiska matbranschen är blandade, men de flesta är eniga om att de brittiska bönderna och livsmedelsproducenterna går en tuff framtid till mötes, liksom konsumenter, handlare, restauratörer och livsmedelsproducenter. Men det är inte bara britterna själva som påverkas – länder som Danmark och Irland har i dagsläget en omfattande export till Storbritannien.

I onsdags förra veckan gick Storbritanniens jordbruksminister George Eustice emot premiärminister David Cameron när han bad landets bönder att rösta för ett EU-utträde.

– Vi skulle klara oss mycket bättre som nation om vi gjorde slut på den europeiska herraväldet och skapade nya, fräscha regler som verkligen levererar för vårt jordbruk, sa han då.

Dagen innan hade Statssekreteraren för miljö, jordbruk och landsbygdspolitik, Liz Truss. bönfallit bönderna att rösta emot ett Brexit som hon kallade ”ett språng ut i mörkret”, i en tid där jordbrukarna redan är hårt pressade, enligt brittiska The Guardian.

Men i fredags var resultatet klart. Storbritannien kommer att lämna EU, och konsekvenserna för landets i särklass största industri – livsmedelsindustrin – kommer att bli kännbara, enligt NFU, som är den brittiska motsvarigheten till LRF.  En undersökning visar att 60 procent av de brittiska bönderna var för Brexit.

NFU:s president Meurig Raymond är särskild orolig över fåraveln, skriver Guardian. 38 procent av det brittiska lammköttet exporteras till övriga EU. Men landet exporterar också mycket nötkött, ost, mejeriprodukter och 3 miljoner ton vete och korn varje år.

Den andra stora frågan för bönderna är om den brittiska regeringen kommer att kunna matcha det omfattande jordbruksstöd som EU varje år betalar ut till landet, vilket de som drivit kampanjen för utträdet har lovat. Under 2014 baserades 55 procent av jordbrukarnas inkomster på EU-stöd. EU-medlemskapet har också gett producenterna tillgång till billig arbetskraft från andra medlemsländer.

Något som lyfts fram av Brexit-förespråkare är att bönderna nu slipper bry sig om EU:s förbud mot neonikotinoider, bekämpningsmedel som utgör ett hot mot bin och andra pollinerare. Ett beslut som NFU menar har baserats på känslor istället för fakta.

Från brittiskt jordbrukshåll har det också hävdats att EU:s strävan efter att förbjuda glyfosat – det mest använda ogräsbekämpningsmedelet i Storbritannien – är överdriven, liksom EU-förbudet mot genmodifierad gröda.

Men Brexit kommer också att påverka andra grupper. Många menar att matpriserna kommer att stiga kraftigt, åtminstone på kort sikt. I dag importerar Storbritannien 60 procent av sina livsmedel och EU-utträdet innebär förändrade förutsättningar för hela produktions- och logistikkedjan. Det svaga pundet – som har fallit till den lägsta nivån på 30 år – bidrar till ett extra pressat läge.

Statssekreteraren Liz Truss är övertygad om att de kommande årens omförhandlingar kommer att distrahera Storbritannien från ambitionen att bygga en världsledande livsmedels- och jordbruksindustri som ger jobb och tillväxt åt Storbritannien.

Många tror att delar av industrin kommer att påverkas också på ett annat sätt. EU-lagarna ger ett skydd åt ett sextiotal berömda varumärken som Scotch Whisky och Stiltonost, å andra sidan kan detta i viss mån kompenseras med internationellt varumärkesskydd för att undvika plagiat.

Även den brittiska restaurangnäringen kommer att påverkas, skriver Eater. I dag är denna i stor utsträckning beroende av invandrad arbetskraft och denna kommer ofta från andra EU-länder. Å andra sidan hävdas ibland att EU:s policy när det gäller arbetskraft från länder utanför EU, som Indien och Bangladesh, är för restriktiva, vilket bland annat ska ha bidragit till att många av de populära indiska restaurangerna fått stänga. Brexit kan eventuellt medföra en generösare, brittisk hållning gentemot invandrare från länder utanför unionen.

För de länder som är kvar i EU får Brexit också konsekvenser, om än i varierande grad. Strax efter att resultatet blivit officiellt gick Irlands regering ut med ett uttalande om att resultatet kommer att få “betydande påverkan på Irland”, enligt Lantbrukets affärstidning ATL.

Irlands jordbruksexport är beroende av Storbritannien. Enligt siffror från förra året gick 30 procent av Irlands mejeriexport till Storbritannien vilket motsvarar runt 1 miljard euro.52 procent av den totala exporten av nötkött från Irland exporterades till Storbritannien. Nu krävs en förhandling av handelsavtal mellan länderna.

I Danmark som har stor lantbruksexport till Storbritannien får pundets historiska fall betydelse. Dansk lantbruksexport till Storbritannien uppgick förra året till knappt 13 miljarder danska kronor, enligt ATL.

De enskilda företagens förändrade villkor kan beskrivas med exemplet Arla, som har Storbritannien som största, enskilda marknad. Tio procent av företagets bönder är britter och drygt 25 procent av den totala, EU-genererade omsättningen kommer från Storbritannien, enligt Jordbruksaktuellt. Till samma tidning säger bolagets europachef Peter Giørtz-Carlsen att han är besviken över folkomröstningens resultat.