Svag prognos för jordbrukets produkter

Svenska Måltider havre

Det blir en svag prisutveckling för jordbrukets produkter under de kommande tio åren. Ökad produktion i kombination med minskad befolkningstillväxt är faktorer som förutspås bidra till den negativa utvecklingen för lantbruket. Detta enligt den nya prognosen från FAO och OECD, skriver Jordbruksaktuellt.

Kinas import av mejeriprodukter förväntas stanna av under kommande tioårsperiod, vilket i sin tur förväntas pressa priserna på mjölkpulver. Även det ryska importstoppets vara eller icke vara påverkar här.

I EU kommer mjölkproduktionen att öka med blygsamma 0,8 procent om året, och avskaffandet av mjölkkvoterna kommer att innebära en omfördelning av produktionen. Dock förväntas efterfrågan på förädlade mejeriprodukter som ost att öka, skriver Jordbruksaktuellt.

Köttproduktionen ökar i minst samma takt som konsumtionen, varför de flesta köttslag kommer att bli billigare, enligt prognosen.

I genomsnitt för de olika köttslagen handlar det om en ökning av köttproduktionen med 16 procent under tioårsperioden. Den största delen av den globala ökningen står kycklingköttet för.

Sverige utgör ett undantag eftersom våra köttpriser även fortsättningsvis beräknas ligga betydligt högre än EU-snittet. Svenska konsumenter har åtminstone hittills varit beredda att betala mer för svenskt kött.

Den svaga spannmålsmarknaden inom EU påverkar även svenska odlare.

För mejeriprodukter förutspår prognosen en viss återhämtning av de globala priserna, men Jordbruksverket räknar ändå med att den svenska produktionen kommer att möta en fortsatt stark konkurrens, skriver Jordbruksaktuellt.