Arla ökar vinsten

Arla redovisar en vinst före skatt på 261 miljoner euro, motsvarande cirka 2,5 miljarder kronor, för första halvåret i år. Det kan jämföras med vinsten på 139 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Omsättningen sjönk till 4,9 miljarder euro, från 5,1 miljarder ett år tidigare.

”Under första halvan av 2016 satte ökade mjölkvolymer i hela Europa press på marknadspriserna och de globala mjölkpriserna nådde sin lägsta nivå på många år”, skriver Arla i ett pressmeddelande.