Danmark får sin första insektsfarm

Danmarks första insektsfarm har öppnat. På 270 hektar ska insekter odlas för att bli livsmedel, skriver Lantbrukets Affärstidning ATL.

På Heimdal Entofarm har 200 kilo mjölmask hittills producerats men målet är tonvis av olika insekter.

Tanken är, enligt ATL, att föda upp insekter på 270 hektar mark och producera ett klimatsmart protein för människoföda.

I Sverige är det i nuläget förbjudet att sälja insektskött som mat till människor, men i flera europeiska länder är detta tillåtet sedan flera år.