Trots kritik: Fairtrade ökar igen

Fairtrade ökar trots kritik

Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter ökar kraftigt, trots den tidigare kritiken mot arbetsvillkoren på de anslutna odlingarna.

Den globala försäljningen av Fairtrade-märkt ökade under 2015 med 16 procent till 7,3 miljarder euro. Sverige är med en 19-procentig ökning åter igen ett av de länder i världen som haft störst tillväxt när det gäller försäljningen av Fairtrade-märkta produkter, och är numera den sjätte största konsumentmarknaden, skriver Fairtrade i ett pressmeddelande. Mest ökade den globala försäljningen av Fairtrade-märkt kakao, kaffe och bananer.

Ökningen visar att kunderna inte tagit intryck av den tidigare kritiken mot arbetsvillkoren vid anslutna odlingar i Afrika. 2014 publicerade University of London en omfattande rapport som visade att livsvillkoren inte alls förbättrades för fattiga Fairtrade-bönder i Etiopien och Uganda. Låga löner för i synnerhet kvinnor samt dålig tillgång till skolor och sjukvård fanns med bland de många bristerna. Senare gick Fairtrades generalsekreterare Magdalena Streijffert ut och bekräftade att kritiken delvis stämde, samt menade att organisationen tagit till sig den.

Enligt Fairtrade Internationals årsrapport har man sedan dess bland annat stärkt arbetet för jämställdhet och mot barnarbete. Försäljningsökningen ska enligt samma rapport ha gett en premie på 138 miljoner kronor till anställda och odlare, som  framför allt används till investeringar i verksamheten och samhället runtomkring.

Totalt omfattar Fairtrade numera 1,6 miljoner odlare och anställda i över 75 länder.