Kritik mot Coops anti-köttreklam  

Bild från Coops reklamfilm "Kära Köttbit, vi måste prata"

Efter uppmärksammade ”Ekoeffekten” har Coop åter hamnat i rampljuset med en ny reklamkampanj. Denna gång är budskapet att vi bör äta mindre kött. Kampanjen hyllas på sociala medier men branschfolk och producenter reagerar starkt på vad de betraktar som en förvrängd bild av svensk köttproduktion.

En av dem som reagerat starkt på kampanjen “Kära köttbit, vi måste prata”, där bilder på svenska kor varvas med trädfällningar och skogsbränder, är LRF:s vice ordförande Åsa Odell.

– Filmen blandar ihop begreppen. Man visar bilder på skogsskövling och, gissningsvis, svenska kor i beteshagar. Det finns ingen som helst koppling däremellan, man jämför äpplen och päron,  säger hon i ett pressmeddelande.

LRF menar vidare att idisslarna ofta på felaktig grund lyfts fram som det största problemet när det gäller klimatförändringar, så också i Coops film:

”Men faktum är att 75 procent av utsläppen av CO2-ekvivalenter kommer från världens användning av fossil energi. Medan kor och övriga idisslare, i sig själva genom metan, står för 5 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Sammantaget avger djur och odling cirka 11 procent av de globala utsläppen”, skriver man i pressmeddelandet.

En annan som reagerat starkt på kampanjen “Kära köttbit – vi måste prata”, där bilder på svenska kor varvas med trädfällningar och skogsbränder, är Svenskt Kötts vd Elisabet Qvarford.

– Jag förstår ju att det här är en reklamkampanj men det görs på ett sätt så att det ser ut som om vi tar mat från svältande barn för att ge till köttdjuren. Jag vet hur svenska köttbönder, som strävar efter en hållbar produktion, känner när man får det i ansiktet. (…) Att sedan dra all köttproduktion över en kam blir missvisande då det ger 2,5 gånger mindre utsläpp av växthusgaser att producera ett kilo nötkött i Sverige jämfört med det globala genomsnittet, säger Elisabet Qvarford till ATL.