150 miljoner Euro ska minska mjölkproduktionen

Bättre ekonomi för svenska mjölkbönder

EU-kommissionen har avsatt 150 miljoner euro till stöd för att minska mjölkproduktionen. Syftet är att nå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden, meddelar Jordbruksverket. Men ordföranden för LRF Mjölk är inte helt nöjd: han menar att åtgärden kan leda till att mjölkpriserna stiger alltför snabbt.

Totalt har 52 101 mjölkproducenter i EU anmält att de tänker minska produktionen, vilket innebär att de får ett stöd på cirka 1,30 kronor per kilo mjölk.

Den största sammanlagda minskningen har producenter I Tyskland och Frankrike anmält, vilket är logiskt eftersom det är dessa EU-länder som har störst mjölkproduktion. I Sverige har 495 mjölkproducenter anmält en produktionsminskning på närmare 19 tusen ton, vilket motsvarar 0,6 procent av årsproduktionen.

– I det korta perspektivet så är det givetvis positivt, men om man tittar i ett lite längre perspektiv så riskerar priserna, att om de stiger väldigt fort, nästan att gå lite för högt och så faller det igen. Jag tror att de flesta, i ett lite längre tidsperspektiv, vore betjänta av en lite långsammare prisuppgång och sedan en längre period med höga priser, säger Palle Borgström, ordförande i LRF Mjölk till Sveriges Radio.