Brödkampanj fick effekt

Vid den prestigefyllda ROI-galan i Shanghai, där ROI står för Return Of Investment, fick svenska Bread The Future pris som världens mest effektiva kampanj i den internationella klassen. Kampanjen gick ut på att skapa kännedom om att bröd är klimatsmart och bra för hälsan.

– Vi konstaterade att många tyckte att bröd är gott att äta men hade dåligt samvete när de gjorde det, säger Maria Sitell, talesperson för Brödinstitutet och projektledare för kampanjen till branschtidningen BRÖD.

Under kampanjen besöktes bland annat skolor där eleverna fick prova insekts- och larvmackor komponerade av kända kockar. Kampanjen syntes i samtliga traditionella medier och fick även internationell uppmärksamhet. Men framför allt växte den sig stark i sociala medier som Snapchat, vilket enligt Maria Sitell var helt rätt med tanke på huvudmålgruppen.

Resultatet? En tredjedel av alla svenskar såg kampanjen. Före kampanjen ansåg 24 procent att det var nyttigt att äta bröd och 10 procent trodde att det var klimatsmart; efter kampanjen ansåg 42 procent att det var nyttigt och 30 procent hade uppfattningen att det var klimatsmart.