MRSA-virus sprids på Europas grishotell

Europeiska antibiotikadagen äger rum den 16 november.

Danmark har så mycket grisar att det inte finns plats för dem. En lösning har blivit så kallade grishotell utomlands, vilket innebär en ökad risk för multiresistenta bakterier snabbt kan sprida sig över hela Europa.

I ett nytt inslag i SVT besöks ett grishotell i Polen.
– När vi började med vår verksamhet i Polen var det 250.000 kultingar som skickades hit, i år blir det närmare fem miljoner, berättar grismäklaren Hans Pedersen i inslaget.

Han och en polsk kollega driver företaget Farm2Farm i Polen. De har kontakter med producenter och lantbrukare i stora delar av Europa. Spanien, Tyskland, Italien, Kroatien, Georgien och Polen är alla mottagare av de danska grisarna.

Men i Danmark har det tidigare inte funnits krav på att testa avelsbesättningar för antibiotikaresistenta bakterier. I Danmark bär två av tre grisar på den multiresistenta MRSA-bakterien som smittar lätt mellan gris och människa, skriver SVT. Nu följer bakterierna snabbt med de danska grisarna ut i Europa.

 Prispressen och tuffa krav gör att mindre nogräknade grisbönder tar genvägar. Det finns inga tillförlitliga uppgifter om hur utbredd MRSA-bakterien är i Polen. Men polackerna använder mer och mer antibiotika vid grisuppfödning, trots att riskerna är kända. Samtidigt brer grishotellen ut sig i Polen på grund av dålig lönsamhet för traditionell uppfödning. I dag är fler än hälften av alla grisar i landet födda utomlands, skriver SVT.

Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA fanns MRSA hos gris i 17 av de 24 europeiska länder som deltog i EU-kommissionens samordnade studie 2008. I vissa av länderna fanns de multiresistenta bakterierna i hälften av besättningarna och dessa spreds snabbt till personer som arbetade med djuren. Sedan dess har förekomsten av MRSA hos grisar ökat påtagligt i Europa och andra delar av världen, skriver SVA.