Offensiva ekomål ger resultat för Martin & Servera

I början av året satte Martin & Servera mål för andelen ekologiskt/miljömärkt av total försäljning. Det långsiktiga målet ska vara uppnått år 2020 – då ska 40 % av Martin & Serveras försäljning till offentlig marknad vara eko/miljömärkt. Motsvarande siffra för den privata restaurangmarknaden är 15 %.

Inför 2016 definierades delmål på 28 % för offentlig marknad och 9 % för privat restaurangmarknad. Det är glädjande att kunna rapportera att årets mål överträffats. Martin & Serveras andel eko och miljömärkt försäljning per november 2016 ligger för restauranger på 9,87 % och för offentliga kunder ligger siffran på 28,55 %.

– Vi ser en stigande efterfrågan på ekologiskt och miljömärkt från våra kunder, och som en av landets största grossister, har vi ett ansvar för att se till att fler skolor, sjukhus och restauranger kan köpa produkter som är hållbart producerade, säger Kristina Ossmark, marknadsdirektör på Martin & Servera.

Under året som gått har Martin & Servera arbetat med att underlätta hållbara val för sina kunder genom att tydliggöra ekologiska och miljömärkta produkter i kampanjkommunikationen och i sin e-handel. Martin & Servera har idag mer än 4000 artiklar i sortimentet som är KRAV-märkta, ekologiska eller miljömärkta.

– Livsmedelsproduktionen har stor påverkan på miljön. Vår ambition är att hjälpa våra kunder att göra miljömedvetna val. Därför är det roligt att det löpande lanseras nya ekologiska och miljömärkta produkter inom alla varukategorier, berättar AnnaLena Norrman, hållbarhets- och kvalitetsdirektör på Martin & Servera.

Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet. Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen Fällmans Kött, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Martin & Servera Restaurangbutiker, Martin & Servera Solutions och RP Frukt.