Bananskal kan förlänga jordgubbens liv

Apeel ligger bakom växtbaserade konserveringsmetoder för frukt och grönsaker

Mindre bekämpningsmedel, större variation i grönsakshyllan och mindre matsvinn kan bli resultatet av amerikanska startupen Apeels växtskyddsmedel tillverkade av – växtdelar.

Nya startupen Apeel i Kalifornien är på väg att göra bestrålade och vaxade frukter och grönsaker till historia, enligt New York Times. Genom att använda sådant som blad, bananskal och andra färska växtdelar som blivit över när frukt och grönsaker plockas eller förädlas, har Apeel utvecklat en ny typ av ”ätbara barriärer” som enligt företaget kan förlänga livslängden på frukt och grönt upp till 5 gånger.

Tekniken fungerar genom att man gör pellets av växtmaterialet, därefter utvinns molekyler ur dessa som används för att styra hur mycket vatten och gas, exempelvis syre, som kan tränga in i och ut ur produkterna. Detta innebär att mognadsprocessen kan kontrolleras. Med andra ord kan man teoretiskt leverera en klase bananer där varje frukt mognar olika fort.

I dagsläget ligger Apeel bakom två typer av produkter. Invisipeel används på växande grödor exempelvis på en åker. Edipeel tillsätts efter skörden genom att frukt och grönsaker doppas i lösningen.

Resultatet blir ett växtbaserat skydd mot bland annat svamp- och insektsangrepp, vilket innebär ett minskat behov av bekämpningsmedel. Coatningen efter skörden möjliggör transporter vid högre temperaturer utan att produkterna ruttnar, samt en längre livslängd i butiker och hushåll. Känsliga frukter och grönsaker som skyddats genom metoden kan också klara långväga transporter, vilket kan betyda ett bredare utbud i frukt- och grönsakshyllan.

I dagsläget är Apeels produkter relativt oprövade i ett större, kommersiellt sammanhang och än återstår många hinder innan de kan slå igenom på bred front, skriver NY Times. Konsumenter är generellt skeptiska till nya konserveringsmetoder när det gäller färska produkter och producenter kan ha invändningar mot kostnaderna.

Men tester på bland annat kassava i Afrika har fallit så väl ut att investerare redan placerat 40 miljoner dollar i startupen. Amerikanska Food and Drug Administration har godkänt Edipeel som säkert att äta, skriver NY Times.