Storodlare letar mark för tomatodling i Sverige

En gammal flygplats i Oskarshamn kan bli platsen för den storskaliga satsning på växthusodling av tomat som det holländska företaget Gardener’s Pride planerar.

“Vi kommer att göra allt vad vi kan för att de ska välja Oskarshamns kommun”, säger kommundirektör Rolf Persson till Östra Småland Nyheterna.

I dagsläget har företaget startat diskussioner med en handfull kommuner i landet, men kriterierna är många och specifika. Förutom ett markområde i lämplig storlek vill företaget även ha bra transportmöjligheter och möjlighet att använda restvärme från en närliggande större industri och därför är flygplatsen ett hett alternativ, skriver Östra Småland Nyheterna.

Tidningen skriver också att det som ytterligare är en fördel med området är närheten till E22:an, vilket är fördel logistiskt sett.

Gardener’s Pride ska ge ett beslut under våren efter att ha tittat på och jämfört sina olika alternativ för sin Sverigeetablering.

För Oskarshamns del skulle en etablering i kommunen innebära många välkomna arbetstillfällen.

“Ytterst är det förstås en politisk fråga att avgöra hur man vill använda flygplatsen i framtiden”, säger Rolf Persson till tidningen.