Stora regionala prisskillnader på matkassen

PROs undersökning visar stora prisskillnader på matkassar

Idag presenterade PRO sin årliga prisundersökning på matkassar i dagligvaruhandeln. 2016 var prisskillnaderna i landet fortfarande stora.  I Halland kostar en varukorg i genomsnitt 929,80 medan man i Norrbotten får betala 1027,94 för samma varor. Men branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel är kritisk till undersökningen.

– Prisjämförelser är i grunden bra men om PRO verkligen vill hjälpa konsumenten att hitta billigaste butiken måste de se över sin undersökningsmetod. Det är relativt få varor i den jämförda varukorgen och det finns uppenbara risker att tillfälliga prissänkningar påverkar resultatet då undersökningen bara görs en gång om året, säger Karin Brynell vd på branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Dagligvaruhandel kritiserar också faktumet att PRO inte tar hänsyn till faktorer som till exempel geografiskt läge, skillnader i löneläge och konkurrens i butikens närområde. De anser också att handelns egna märkesvaror (EMV) borde räknas med då de idag står för drygt en fjärdedel av volymen.

– Vi har genomfört vår prisundersökning i 25 år och den har stor betydelse för våra medlemmar. Det här är viktigt eftersom många äldre lever med mycket små inkomster. I PRO vill vi använda vår konsumentmakt och skapa en prismedvetenhet hos våra medlemmar och allmänheten, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

Snittpriset för en varukorg i landet var 982.44 kr. Dyraste varukorgen kostade 1200,40 kr och den billigaste 743,52 kr.

Priserna ligger nästan stilla från förra mätningen 2015 och följer därmed KPI ( KPI har ökat med 1,255 procent mellan okt -15 och okt – 16 ). Den ekologiska varukorgen är fortfarande dyrare än den konventionella. En ekologisk varukorg innehåller i år 17 varor och kostar i genomsnitt 677,21. Det är 145,70 kr mer än den konventionella som kostar 531,51 kr.

–   Ekologiska varor är fortfarande något exklusivt, som många inte har råd att köpa. Många kan, av ekonomiska skäl, inte göra ett aktivt val, konstaterar Christina Tallberg.

Prisundersökningen genomfördes den 21 september 2016. I undersökningen särredovisas stora och små butiker, för att få en mer rättvis jämförelse. Totalt har 719 butiker redovisats och årets varukorg innehåller 34 konventionella varor respektive 17 ekologiska varor. Drygt 1500 PRO-medlemmar har på ideell basis genomfört undersökningen.