”Ett sorgligt sätt att plocka politiska poäng”

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson

En ny lag mot växtskyddsmedel har fått LRF att gå i taket. En knapp vecka efter överlämnandet av propositionen för den nya livsmedelsstrategin som fick stort stöd av LRF, går jordbrukarnas riksförbund ut med hård kritik mot regeringen, som de menar ”sätter krokben för svensk produktion”.

Anledningen är ett nytt förbud mot användande av vissa bekämpningsmedel, bland annat mot ogräs, inom jordbruket. Men lagen är helt onödig – sådana bekämpningsmedel används nämligen inte i Sverige, enligt LRF.

Helena Jonsson, förbundsordförande, skriver i ett pressmeddelande att regeringen i själva verket använder sig av ”ett sorgligt sätt att plocka politiska poäng”
– Vad regeringen gör är att slå in dörrar som redan står på vid gavel eftersom de förbjuder något som inte existerar i praktiken, samtidigt som de berövar Sveriges producenter möjligheten att få betalt för att de väljer att gå längre än konkurrenterna i andra länder, säger Helena Jonsson.

Hon fortsätter:
– Regeringen behöver göra sin läxa för att förstå hur marknaden driver utvecklingen, men också inse att politiken nu gör precis tvärtom. Varken de svenska mervärdena eller producenternas lönsamhet skapas av lagar och regler – de kommer ur konsumenternas efterfrågan och betalningsvilja, böndernas kunskap och drivkraften att producera det som efterfrågas.