Matsverige ska säljas till 25 miljoner resenärer

Foto: Bohman+SjöstrandPhotography

Jordbruksverket satsar 40 miljoner kronor under de kommande fyra åren på att marknadsföra Sverige som en spännande, gastronomisk destination för utländska resenärer. Visit Sweden och ett antal aktörer inom besöksnäringen kommer att leda satsningen. Denna ska riktas mot 25 miljoner personer som enligt Visit Sweden ”anger att de vill uppleva mat i Sverige”. Målgruppen är också villig att lägga mer pengar på mat än andra resenärer, har hållbarhetskrav och söker unika upplevelser.

Målet är att öka intäkterna från utländska besökares restaurangupplevelser och livsmedelsinköp i Sverige med 25 procent till år 2020 jämfört med 2015. Utländska besökare spenderar redan idag mer på restaurang och livsmedel än inhemska turister i Sverige, skriver Visit Sweden i ett pressmeddelande.

– Det finns stora skaror turister i Europa som vill upptäcka andra länders matkultur, och fler länder än Sverige har upptäckt de matintresserade resenärerna som en attraktiv och lönsam målgrupp. Därför är det viktigt att Sverige fortsätter bygga sin position som måltidsdestination, säger Michael Persson Gripkow på Visit Sweden.

Satsningen är en del av regeringens landsbygdsprogram, som ska utveckla landsbygden i Sverige med miljö, hållbar utveckling och innovation i fokus.

(Bild från Esperanto i Stockholm, foto Try Swedish / Bohman+Sjöstrand Photography)