Smuggling och gränshandel styr ölflödet

Alhoholskatt styr smuggling och gränshandel med öl enligt Sveriges Bryggerier

Norrmän köper öl, vin och sprit i Sverige och Danmark. Svenskar handlar i Tyskland och Danmark. Danskar handlar i Tyskland och finländare handlar i Estland.

Att ölet flödar över gränserna handlar enligt Sveriges Bryggerier på ”enorma prisskillnader” mellan öl i Sverige respektive våra grannländer.

Fenomenet märks inte minst på den regionala försäljningen: i Trelleborg, som gränsar mot Tyskland, sålde Systembolaget bara drygt 7 liter starköl per invånare 2015, jämfört med drygt 400 liter i Strömstad vid norska gränsen. I rapporten ”Så in i Norden olika” som har tagits fram på uppdrag av Sveriges Bryggerier, framgår att gränshandeln med alkohol i Norden är omfattande – liksom smugglingen.

Samtliga tio kommuner i landet där Systembolagets har lägst starkölsförsäljning ligger i Skåne län, där man ofta köper sitt öl i Tyskland och Danmark. De tio kommuner i landet där Systembolaget har högst starkölsförsäljning per invånare har tvärtom en omfattande försäljning av öl till andra länder, enligt rapporten.

Förklaringen till detta är att de olika länderna har dramatiskt olika alhoholskatt. Skillnaden i ölskatt är till exempel 570% mellan Norge och Danmark. När det gäller vin och sprit är skillnaden över 300% mellan högsta och lägsta skattesatserna. En burk Carlsberg Sort Guld är 337% dyrare i Sverige jämfört med i Tyskland. De här enorma prisskillnaderna gör att både privatimport och smuggling blir väldigt lönsam, skriver Sveriges Bryggerier i ett pressmeddelande.

– Det mest effektiva sättet att stoppa smugglingen är att minska prisskillnaderna. När smugglingens höga vinster försvinner så försvinner också verksamheten. Det är dags att jämna ut prisskillnaderna och ta tillbaka både skatteintäkter och kontrollen över alkoholpolitiken, säger Cecilia Giertta, vd Sveriges Bryggerier.