Smittämnen i var tionde matsallad

SM sallad

Nästan var tionde matsallad kan innehålla smittämnen som kan orsaka sjukdom. I en ny doktorsavhandling frånå SLU framkommer också att smittämnen i matsallader förvarade vid 15 istället för rekommenderade 8 grader, nådde mycket höga halter under hållbarhetstiden. Både handel och konsumenter måste därför vara medvetna om betydelsen av hygien och rätt förvaringstemperatur, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Utbudet ökar av ”ätfärdiga” bladgrönsaker som skurits och sköljts och är färdiga att serveras. Det finns också ett stort utbud av ätfärdiga matsallader där bladgrönsaker blandats med andra ingredienser, som kyckling och pasta

Smittämnen, exempelvis bakterier, kan råka komma in under flera av stegen i produktionen, exempelvis när grönsakerna vattnas under odlingen, eller när människor tar i ingredienserna när de färdiga salladerna tillreds. Ätfärdiga sallader upphettas ju inte och därför finns det inget steg i produktionskedjan som kan ta bort smittämnen som eventuellt hamnat i produkten.

– I nästan var tionde ätfärdiga sallad fanns indikationer på förekomst av bakterier som kan orsaka livsmedelsburen sjukdom hos människa, säger forskaren Karin Söderqvist i ett pressmeddelande.

I två av 141 undersökta sallader hittades listeria. För någon som ätit en matsallad som förvarats vid 15 grader C bedömdes risken att insjukna i listerios öka hundratusenfalt jämfört med om matsalladen konsumerats direkt efter tillblandning. Men också vid 8 grader, som är den vanliga kylskåpstemperaturen i Sverige, hade listeria ibland vuxit till sig och Karin Söderqvist menar att man bör sänka temperaturen ytterligare.

– För att förhindra att smittsamma bakterier kan växa till och leda till sjukdom, bör både handlare och konsumenter informeras om vikten av korrekt kylförvaring av matsallader, säger Karin Söderqvist.