Stark tillväxt för mat på nätet

Stark tillväxt för mat på nätet

Matförsäljningen på nätet ökade med 23 procent under fjärde kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Totalt ökade livsmedelsförsäljningen på nätet med 30 procent under 2016, enligt ett pressmeddelande från Svensk Digital Handel.

Trots detta är tillväxten lägre än prognosen som innebar en ökning med 38 procent 2016. Detta tros främst bero på att att färdiga middagslösningar inte gått så bra som förväntat.

– När vi summerar helåret visar det sig att 2016 blev ytterligare ett år med stark tillväxt för den digitala mathandeln. Även om vi inte nådde den högt ställda prognosen är en årlig tillväxttakt på 30 procent bland de starkare i e-handeln”, säger Jonas Ogvall, vd på Svensk Digital Handel i pressmeddelandet.