”Jag har stark förståelse för att folk är oroliga”

Kronfågels vd Magnus Lagergren

I fredags skrev Aftonbladet om påstådda missförhållanden på Kronfågels största slakteri Valla i Katrineholm. Framför allt gällde kritiken höga halter av campylobacter, en bakterie som kan orsaka allvarlig sjukdom hos människor. Men det påstods också att 6000 fåglar anländer till slakteriet med brutna vingar varje dag, att det skedde 111 fall av arbetsplatsolyckor förra år varav endast tre anmäldes, att de anställda hade en orimlig arbetsbelastning och att 1,6 miljoner fåglar kasserades under 2016 – med mera. Svenska Måltider har pratat med Kronfågels vd Magnus Lagergren.

Kronfågel är Sveriges största producent av färsk kyckling, med halva marknaden. Har du förståelse för att folk känner sig oroliga och besvikna?
– Jag har stark förståelse för att folk är oroliga. Den förhöjda nivån av campylobacter vi hade i höstas är helt oacceptabel, det ansvaret tar jag på mig. Huvudorsaken till det, var ett installationsfel i vår nya tvättanläggning och det har vi nu åtgärdat.

Betyder detta att vi har ätit sjuka djur hela hösten?
– Fast djuren mår inte dåligt av att bära på campylobacter, det är en vanlig tarmbakterie hos dem.
Att fåglarna som kommer in till slakteriet visar positivt, betyder inte att den livsmedelsprodukt som går ut till konsumenten behöver innehålla campylobacter. Vi mäter både på inkommande fågel och utgående produkt.

Kommer ni att vara extra vaksamma på campylobacter från och med nu?
– Vi har redan jättemycket kontroller och myndigheterna har dessutom andra, stora kontroller, men detta har skadat oss ganska allvarligt så nu har vi dessutom satt in extra resurser.

Och i rättvisans namn – enligt Statens veterinärmedicinska anstalt ska det finnas absolut mest campylobacter i ekologisk kyckling som går fritt utomhus.
– Precis. Även våra slaktkycklingar är lösgående och går omkring och pickar vilket kan vara svårt.

Kan ni garantera att kycklingen nu är en ofarlig produkt?
– Ja, om man följer reglerna om god kökshygien och tillagningstemperaturer. Du blir inte sjuk om du hanterar kycklingen rätt.

Man vill ju gärna tro att man får en produkt med mindre bakterier när man köper svensk kyckling än om man väljer, säg, holländsk eller spansk.
– Om vi ska prata campylobacter är nivån längre ner i Europa 30-90 procent medan snittet i Sverige är 10-15 procent. Vi mäter detta dagligen och målsättningen är att komma under 10 procent. Dock ska jag erkänna att Norge och Island har ännu bättre tal. Det hänger ihop med att campylobacter är väldigt känsliga för kyla.

En annan del av kritiken gällde djurskyddet, till exempel att 6000 fåglar anländer till slakteriet med brutna vingar varje dag. Stämmer det?
– Den uppgiften kommer från en anonym uppgiftslämnare, en klassisk ”whistle blower” som kanske inte… älskar Kronfågel. 2000 är den rätta siffran. Men då måste man tänka på att vi jobbar med 200 000 tusen fåglar per dag, och att två tredjedelar av vingskadorna uppstår efter slakt.

Hur kan vi vara säkra på att vingskadorna sker först efter slakt?
– Det ser man om man läser myndigheternas statistik över vingskador, sådant är ganska lätt att kontrollera. I verkligheten är det 700-800 fåglar per dag som kan ha fått en skada innan avlivning, till exempel i samband med infångandet.

Det låter ändå mycket.
– Jag håller med dig! Men vi har blivit tre gånger bättre än för några år sedan. Och utöver djurskyddssynpunkten måste man tänka på att det här också har stora ekonomiska konsekvenser för oss, vingarna är en viktig produkt – en bruten vinge innebär i vissa lägen en kasserad fågel.

Vilket leder oss till en annan del av kritiken: Kasserar ni 1,6 miljoner fåglar per år?
– Den uppgiften är korrekt. Men man kan också prata om ”sortering” –  merparten av de här fåglarna går till en annan typ av produkter, till exempel djurmatsindustrin.

 Uppgiften om olyckor bland personalen, stämmer den?
– Det är också helt korrekt, den bygger på vår egen rapportering. Om det är mycket eller lite får någon annan bedöma men syftet med rapporteringen är att förebygga skador.

Kommer ni att förbättra personalens arbetsvillkor?
– Som all industriproduktion är det här en verksamhet med relativt högt tempo men här kan vi naturligtvis förbättra oss – vi ska jobba ännu mer intensivt med de här frågorna.

Bucht kritiserade er i Aftonbladet för att gjort er skyldiga till ett ”oacceptabelt slarv” apropå höstens höga nivå av campylobacter. Vad tycker du om det?
– Just det där har jag väldigt svårt att förstå, jag tycker att det är direkt olämpligt av honom.

Men om det stämmer som det stod i tidningen, att 2 kontrollanter besiktigar 13000 kycklingar i timmen, hinner de göra ett ordentligt jobb?
– Vi har 10 personer som är anställda dygnet runt för att övervaka att vi har säkra livsmedel. Det är inte vi som bestämmer detta utan Livsmedelsverket. Jag tycker att det var magstarkt att kritisera Livsmedelsverket, det var ju deras yttersta chef som gjorde det.