Satsning på matinnovation i Skåne

KRINOVA WORKSHOP-MM

Kristianstads kommun satsar tre miljoner kronor för att stärka Krinovas utvecklings- och innovationsstöd till matföretag. Krinova är Sveriges äldsta och största innovationsarena och science park med mat som profilområde.

”I Kristianstad står företag med livsmedelskoppling för en betydande del av sysselsättningen och de är viktiga för kommunens utveckling. Krinova är en viktig motor för tillväxt och nya arbetstillfällen i matföretag”, säger Pierre Månsson, kommunalråd Kristianstads kommun i ett pressmeddelande.

Krinova verkar inte bara lokalt och regionalt utan också internationellt.  Ambitionen är att Krinovas innovationsstöd till livsmedelsentreprenörer ska kunna tillgängliggöras nationellt.