Jordbruksverket anklagas för censur

Lidl skippar ägg från burhöns globalt

Jordbruksverket har censurerat den smittskyddsläkare som är högst ansvarig för svenskt smittskydd eftersom de vill mörka att svensk kyckling orsakat den senaste tidens allvarliga utbrott av tarmbakterien campylobacter.  Detta skriver TT i dag.

På kort tid har tusentals svenskar blivit så svårt sjuka av campylobacter att de tvingats söka sjukvård. I höstas registrerades cirka 6 900 fall av campylobacter, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. TT har varit i kontakt med nästan samtliga smittskyddsläkare i landet och de bedömer utbrottet som allvarligt.

– Vi har ett omfattande och långdraget utbrott av en allmänfarlig sjukdom. Campylobacter-infektion ska absolut tas på allvar. De smittade riskerar att bli rejält sjuka och drabbas av komplikationer, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Landstinget i Västernorrland till TT.

Bland de intervjuade smittskyddsläkarna råder bred enighet om att smittkällan är färsk svensk kyckling. Att peka ut svensk kyckling är dock känsligt, framför allt för Jordbruksverket. Det framgår tydligt av mejlväxlingen mellan Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten inför det gemensamma pressmeddelande som gick ut den 10 februari, skriver TT.

I stället för att lyfta fram smittkällan vill Jordbruksverket betona konsumenternas ansvar, att ha en god hand- och kökshygien. “Vi vill inte att människor blir skräckslagna och slutar äta svensk kyckling. Särskilt inte med bakgrund av livsmedelsstrategin som presenterades igår”, skriver myndigheten bland annat i ett mejl som TT fått ta del av.

I utkastet till pressmeddelandet censurerade Jordbruksverket till och med ett uttalande av statsepidemiologen, smittskyddsläkaren Anders Tegnell, vid Folkhälsomyndigheten. Jordbruksverket skriver: “I dokumentet finns även en kommentar som gäller Anders Tegnells citat. Ingrid Eilertz (avdelningschef på Jordbruksverket, red. anm.) har synpunkter och vill ta bort ‘allt talar för att det är färsk svensk kyckling’.”

Kronfågels vd Magnus Lagergren uppgav i en intervju till Svenska Måltider den 14 januari att utbrottet huvudsakligen orsakats av ett installationsfel i en ny tvättanläggning men att detta nu är åtgärdat, samt att ”vi nu är nere på nivåer av campylobacter som är helt normala igen.”