Arlas bönder får dela på miljard

Arla delar ut miljard till bönderna

Arlas högsta beslutande organ, representantskapet, röstade i går ja till att koncernens resultat 2016, totalt 1174 miljoner SEK, kommer att betalas ut till ägarna Arlabönderna den 10 mars.

Detta innebär att den genomsnittliga efterlikviden är 9,36 öre per kilo, den genomsnittliga individuella konsolideringen är 2,56 öre per kilo och den genomsnittliga kollektiva konsolideringen per kilo är 5,05 öre per kilo. Siffrorna är medeltal. Efterlikviden betalas ut till Arlabönderna 10 mars 2017.

Arlakoncernens resultat ökade under 2016 med 20,7 procent till 3371 miljoner SEK, av detta kan 2149 miljoner disponeras och styrelsens förslag var alltså att 1174 miljoner SEK betalas ut direkt till Arlas ägare, det vill säga bönderna själva, samt att 975 miljoner SEK används till framtida investeringar.