Bönderna fick 28 procent bättre betalt för mjölken

De svenska mjölkbönder som fortfarande håller ut, har fått en betydligt bättre ekonomi. Detta visar mjölkrapporten som ges ut av LRF Mjölk. Betalningen till bonden är högre än för ett år sedan, även om den skiljer mellan mejerierna. I dag är det genomsnittliga priset i Sverige 3,45 kronor per kilo konventionellt och 4,55 kronor per kilo ekologiskt producerad mjölk, vilket är 28 respektive 10 procent mer än för ett år sedan.

2017 inleddes med en fortsatt uppgång av mjölkpriserna i Sverige. Ökningen kan förklaras med stabil global efterfrågan samtidigt som tillgången på mjölk runtom i världen sjunker. I Sverige har mjölkproduktionen fortsatt att minska. Hittills i år är nergången 2,2 procent, berättar Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik, LRF Mjölk, och skribent i Mjölkrapporten.

– Nu är en fortsatt förbättrad lönsamhet viktig för att stärka framtidstron så att vi får mer investeringar, säger Lennart Holmström.
Mjölkbranschen i Sverige speglar den globala marknaden. En titt utanför landets gränser visar att priserna globalt är högre nu än för ett år sedan men att uppgången brutits, samtidigt som produktionen sjunker.

– De flesta bedömare tror att den globala mjölkproduktionen fortsätter minska, åtminstone fram till sommaren, säger Lennart Holmström.

– Med dagens mjölkpris ser vi en utveckling mot en förbättrad lönsamhet även om det finns indikationer på utplaning, säger Claes Krokeus, ekonomi- och företagsrådgivare och skribent i Mjölkrapporten.