Brasilianska skandalköttet kan ha nått Sverige

Matfusket i Brasilien kan ha drabbat Sverige

Efter den stora köttskandalen, där brasilianska producenter sålt ruttet och salmonellasmittat kött genom att muta livsmedelsexportörer, får fyra brasilianska produktionsanläggningar för kött och köttprodukter samt en anläggning för honung inte längre exportera livsmedel till EU. Svenska gränskontrollstationer mottog i höstas en sändning från en av dessa anläggningar, som kontrollerades och godkändes för import till EU.

– När livsmedelssändningar från Brasilien kommer till någon av våra gränskontrollstationer i Sverige kontrollerar vi bland annat att de inte är från någon av de fem spärrade anläggningarna, säger Annika Sundström, teamchef vid gränskontrollen i ett pressmeddelande.

De stoppade anläggningar har nummer 55, 530, 1010, 2156 och 3522 (honung). Svenska företag som har kött eller köttprodukter från Brasilien i lager kan kontrollera ifall det kommer från någon av anläggningarna.

– Kommer det importsändningar från dessa anläggningar till våra gränskontrollstationer så avvisas sändningarna. Vi har även utökat kontrollen av livsmedelssändningar från andra anläggningar i Brasilien än de spärrade, säger Annika Sundström.

Ett dilemma är att kött som tas in via andra EU-länder till Sverige inte systematiskt kontrolleras i Sverige eftersom det är fri rörlighet av varor inom EU. Om livsmedel importeras till EU, kontrolleras de av det land som först tar emot dem.

– Företag som handlar med kött har ansvar för att köttet som säljs är bra och säkert att äta. Livsmedelskontrollen kontrollerar att företagen följer lagstiftningen och vidtar åtgärder som säkerställer att inte konsumenterna utsätts för en risk eller blir lurade, säger Annika Sundström.