Livsmedelsverket vill skärpa gränsvärdena för palmolja

Livsmedelsverket vill skärpa lagstiftningen för palmolja gränsvärden

Under förra veckan blossade diskussionen om palmolja åter upp i medierna. Oljan, som enligt SvD förekommer i hälften av alla världens livsmedel – däribland modersmjölksersättning – är ifrågasatt av flera skäl. Dels orsakar odlingarna skövling av stora mängder regnskog. Dels har oljan vid upphettning visat sig kunna orsaka cancer hos djur. Några studier på människor har inte gjorts.

I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att de nu arbetar inom EU-kommissionen för att fastställa stränga gränsvärden för de ämnen i palmoljan som misstänks öka risken för cancer. Visserligen kan cancerframkallande ämnen bildas i fler typer av olja som upphettas, men enligt en rapport från EU:s matsäkerhetsmyndighet Efsa som utkom förra året innehåller produkter med palmolja relativt höga halter av dessa ämnen.

”En grupp som får i sig mycket av dessa oönskade ämnen är barn som föds upp med modersmjölksersättning. Livsmedelsverket bedömer dock att risken att de drabbas av hälsoeffekter är mycket liten. Sambandet mellan till exempel cancer och den här typen av ämnen är störst när vi utsatts för ämnet i höga doser under många år”, skriver Livsmedelsverket.

Eftersom det inte finns några studier av ämnena på människor vill Livsmedelsverket ha höga säkerhetsmarginaler. Därför arbetar de tillsammans med Efsa för att gränsvärdena snabbt ska finnas på plats och bli stränga. Livsmedelsverkets toxikolog säger till SvD att ett nytt gränsvärde förhoppningsvis finns på plats till hösten.

Snackstillerkaren Estrella har bytt ut all palmolja mot exempelvis rapsolja. I Svenska Måltider #2 2017 som utkommer den 30 mars kan du läsa mer om detta arbete.