Utbredd sockerskräck bland svenska kvinnor

Vilka ingredienser är man mest orolig för? Bild från YouGov.

I Norden är varannan person orolig för vad deras livsmedel innehåller. Svenska kvinnor som lever hälsosamt är i särklass ängsligast och det största orosmolnet är socker. I Danmark är läget ett annat – här oroar man sig istället för tillsatser medan socker hamnar långt ner på listan.

Undersökningsföretaget YouGov har just publicerat den årliga Food & Health-rapporten, som beskriver de nordiska konsumenternas inställning till mat, livsstil och hälsa under 10 år. Rapporten visar att cirka hälften av de nordiska konsumenterna är oroade över vad deras livsmedel innehåller.

Mest orolig är man i Sverige (53 %) medan Norrmännen är aningen mindre oroliga (46 % ).

Det är också stora skillnader mellan vilka ingredienser nordiska konsumenter vill undvika. Svenska och norska konsumenter är mest oroade över sockerinnehållet i de livsmedel de köper, medan danska och finska konsumenter anger tillsatsämnen i allmänhet som det de är mest oroliga för. I Norge nämner 15 % av de oroade konsumenterna palmolja, något som konsumenter i Sverige, Danmark och Finland inte alls tänker på.

Paradoxalt nog är det de som lever hälsosamt som oroar sig mest över vilka tillsatsämnen och ingredienser som döljer sig i de livsmedel de köper. I Sverige och Danmark är det dessutom i synnerhet kvinnor som drar upp siffrorna.