Brasilianska skandalköttet spåras upp i Sverige

Livsmedelsverket och flera kommuner jobbar med att spåra och stoppa ett parti nötkött som har importerats från en av de anläggningar som utpekats i den brasilianska köttskandalen. Köttet har importerats av ett svenskt livsmedelsföretag innan handelsförbudet till EU infördes. Det har sedan sålts vidare i Sverige, framförallt till grossister och restauranger, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Företag i flera kommuner har köpt kött som ursprungligen kommer från ett av de brasilianska företag som stoppats av EU. Livsmedelsverket och kommunerna arbetar nu med att se till att köttet inte når konsument.

– Vi tar reda på var köttet hamnat. Det gör vi genom att företagen spårar det under överinseende av livsmedelskontrollen. Företag som handlar med mat ansvarar för att den är bra och säker att äta säger Louise Nyholm, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Fyra brasilianska produktionsanläggningar för kött och köttprodukter får inte längre exportera livsmedel till EU. Svenska företag som har kött eller köttprodukter från Brasilien i lager kan kontrollera ifall det kommer från någon av anläggningarna.

För nötkött finns speciella regler med krav på märkning med ursprung. Om varan är märkt med “Ursprung Sverige” betyder det att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige. Om importerat kött mals till köttfärs i en butik i Sverige får den alltså inte heta “svensk köttfärs ” eller vara märkt med svensk flagga.