“Det finns en stor förväntan när man kommer efter Helena”

Foto: Johanna Norin / LRF

Palle Borgström, mjölkbonde och ledamot i Arlas styrelse, du har föreslagits bli ny förbundsordförande för LRF. Hur säkert är det att du får uppdraget?
– Jag är nominerad och valet är den 30 maj. Fram till dess ägnar jag tid åt att förbereda mig, inte på spekulationer. Men när valberedningen har sagt något, vilket de ju har gjort, så väger det tungt.

Helena Jonsson som avgår i samband med förbundsstämman har varit våldsamt populär. Känns det inte lite nervöst?
– Det finns en stor förväntan när man kommer efter Helena, men också rent allmänt på det här jobbet. Det är ju ett heltidsarbete och mer än det. Även om man inte behöver vara på plats på jobbet sju dagar i veckan så tänker man på det både dag och natt. Men jag är… inte helt ovan vid att ha en hög arbetsbelastning.

Driver du fortfarande mjölkgård?
– Ja, och en viss del av tiden kommer jag fortfarande att vara bonde. Som heltidsbonde med djur lever man med jobbet dygnet runt. Så har det varit sedan jag var 20 och började driva gården som vi tog över efter mamma och pappa tillsammans med min bror. Jag har lite svårt att föreställa mig att ha ett jobb åtta timmar per dag och sedan bara släppa det och tänka på något annat.

Två personer som tillfrågades avstod från att ta jobbet som förbundsordförande av familjeskäl. Hur ser ditt eget liv ut och hur kommer det att förändras om du får uppdraget, vilket vi väl får utgå ifrån?
– Jag är gift med Anette som är marknadschef hos en grönsaksgrossist och har två barn, Oscar och Johanna, som studerar till ekonom och arkitekt på universitet. Jag är född och uppvuxen i Kinna mellan Borås och Varberg. Nu bor jag på en gård i Älvängen norr om Göteborg. LRF:s kontor ligger i Stockholm så det blir nog veckopendling, mer eller mindre. Sen handlar det också om att besöka LRF:s regioner, och olika statliga myndigheter. LRF är ju en erkänt duktig påverkansorganisation, samtidigt finns det oerhört mycket att jobba med och stora förväntningar från våra medlemmar. Vi har en lång lista med framgångar som vi haft de senaste två åren.

Vad har ni lyckats med?
– Jag har en lista på 31 punkter. Det handlar bland annat om livsmedelsstrategin som vi har jobbat för under många år. Men också ändrade regler för offentlig upphandling, höjd ersättning vid intrång i åkermark och regeringens överprövning av vattenmyndigheternas åtgärdsplaner för att nämna några exempel. Den typen av arbete är otroligt långsiktigt och man måste vara väldigt målmedveten och envis för att nå fram.

Känner du dig nöjd med livsmedelsstrategin?
– Jag är nöjd med att vi har en livsmedelsstrategi men nu måste vi lägga jättemycket tid på att se till att den verkligen ger leverans hela vägen ut till gårdsnivå. Det föregående beslutet som var från 1990 innebar en väldigt tuff omställning med avregleringar, jordbruket skulle leva på marknadens villkor.

Och nu måste vi tackla en ökande import från länder som Polen och Tyskland, samtidigt som vi sitter med den hårdaste lagstiftningen i världen. Hur löser vi detta?
– Då måste vi flytta frågorna från lagstiftning till att det är konsumenterna, via marknaden, som styr efterfrågan.

Menar du att du vill se en uppmjukning av de exempelvis de svenska djurskyddslagarna?
– Intresset för djurvälfärd är väldigt stort, det är en tydlig trend. Konsumenterna är måna om att vi tar väl hand om våra djur, vilket vi gör och skall hålla fast vid. Men om man styr allt genom strikt lagstiftning så får man inte betalt. Den linjen har Sverige kört under lång tid, så svenskt lantbruk har minskat kraftigt för att man blir utkonkurrerad av andra länder. Därför måste man styra det i olika marknadskoncept.

Så om en svensk bonde vill bedriva grisuppfödning på samma sätt som man gör i Danmark ska han få göra det, menar du?
– Ingen vill försämra för djuren. Men jag tycker att vi måste mjuka upp lagen på detaljnivå och ha mer målstyrda regler. Det är viktigare att man ser till att grisen har en bra miljö än att boxen har ett visst antal kvadratcentimeter. Men jag tycker mig ha sett ett ökande intresse för de här frågorna – jag ser en möjlighet att komma framåt med dem på ett bra sätt. Det sätt vi arbetar på tidigare innebär att svensk matproduktion konkurreras ut och då flyttar vi bara problemet någon annanstans. Och ett område där det här blir alldeles uppenbart inkonsekvent, är så som reglerna för offentlig upphandling har fungerat tidigare. Nu har man ändrat lagen om offentlig upphandling så att det blivit möjligt att ställa krav på andra sätt än tidigare. Så om vi återvänder till frågan om huruvida jag är nöjd med LRF:s framgångar, är detta ett exempel.

Vad vill du bidra med till LRF?
– Jag har en ganska lång erfarenhet av olika uppdrag inom de gröna näringarna, alltså jordbruk, skogsbruk och landsbygdsföretagande, och jag har haft många styrelseuppdrag i små och stora företag. Tack vare allt detta har jag fått en stor kunskap om både nationell och internationell marknad, men också om näringspolitik och alla stora frågor som LRF driver.

Finns det något du behöver läsa på om?
– Ja, inom en organisation som är så bred finns det naturligtvis det. Jag behöver läsa in mig på en del runt skog och energi. Hästnäringen är kanske ingen specialkompetens heller. Men vi har ju delegationer som jobbar med en del specialområden som just häst, växtodling, trädgård, mjölk och kött och skog; förbundsstyrelsen och förbundsordföranden behöver inte vara specialister inom alla dessa områden.

Vilken är rätt väg att gå för de svenska bönderna? Är det stora, rationella jordbruk eller nischproducenter med eget charkuteri och gårdshotell?
– Det finns inget generellt svar på det, utan det handlar om både och. Men jag tror att produktionen blir mer och mer polariserad. Stora företag som är effektiva men vi ser också en jättestark trend när det gäller små nischföretag. Vi måste skapa bra förutsättningar för alla, små nischföretag lika väl som de som producerar de stora flödena av råvaror.

Det där var väldigt diplomatiskt sagt. Du kommer helt säkert att klara uppdraget med glans.
– Haha, tack! Och ha en trevlig helg!