Campylobacterna i kycklingen minskar

Kampen mot de envisa campylobacterna som fortsatt härja i svensk kycklingunder våren har börjat ge resultat.Ett hårt tryck på uppfödare och slakterier tros  ha ökat risken för bakterieangrepp, men nu syns äntligen tecken på att bakterierna minskar. 
Campylobacter förekommer naturligt i tarmkanalerna hos kycklingar men också hos nötkreatur och andra djur. Problemet med kycklingar är att bakterierna lättare hamnar på köttet vid slakt. Det är en förklaring till att både myndigheter och kycklingbranschen betonar vikten av korrekt hantering vid tillagningen. Det rapporterar Tidningen Land.

I ekologisk kyckling är risken för campylobacter betydligt större på grund av att kycklingarna går utomhus. Även småskalig produktion uppvisar högre andel kycklingar som bär på campylobacter. Oavsett uppfödning är det viktigt att hantera all kyckling rätt.
Enligt Livsmedelsverket syns nu äntligen en nedgång av campylobacter i provtagna kycklingflockar.

Det var under hösten som Folkhälsomyndigheten larmade om att långt fler än normalt blev sjuka av campylobacter. För en månad sedan betecknade ett antal smittskyddsläkare läget som allvarligt. Och mer än dubbelt så många som normalt har insjuknat under årets tre första månader.
Problemen har fortsatt och antalet smittade kycklingar har generellt ökat på senare år. Enligt Magnus Lagergren vd för Kronfågel handlar det om en ökning från 11-12 procent av kycklingarna till 15 procent förra året.

“Har du ett högt tempo behöver du säkerställa bättre rutiner i hela värdekedjan. Men campylobacter är naturligt förekommande och helt blir vi aldrig av med dem. Det vi kan göra är att arbeta med processteknik och annat för att minska dem. Vi måste se till att få en säkrare hantering när vi avlägsnar tarmen i slakt på ett bättre sätt än idag.” säger Magnus Lagergren till Tidningen Land.

Enligt Magnus Lagergren ligger en del av skulden till ökningen hos kycklingbranschen själv, mycket beroende på ökad produktion på grund av den växande efterfrågan och därför ett högre tempo i slakten.

Trots larm om att allt fler av personer smittats av campylobacter ligger Sverige bra till i en jämförelse med andra EU-länder.