Högt förtroende för matreklam  

Livsmedel och dagligvaror hör till de branscher som svenska folket anser gör mest trovärdig reklam. Och framför allt är det 50-plussarna som litar på livsmedelsreklamen.

Sveriges Annonsörer gör med hjälp av undersökningsföretaget Novus löpande studier av svenska folkets inställning till olika varumärken samt branscher. Bland en lista med 25 branscher fick svenska folket välja de tre man anser gör mest trovärdig reklam. I topp hamnade utbildning/forskning (20 procent) samt kultur/nöje och livsmedel/dagligvaror (18 procent). Den åldersgrupp som känner störst förtroende för matreklamen är personer mellan 50 och 64 år. Här känner hela 23 procent förtroende för livsmedelsreklamen.