Toppmöte om antibiotikaresistens till Sverige

Svenskt kött

På torsdag inleds ett två dagar långt toppmöte om antibiotikaresistens i Stockholm. Värd för mötet är bland annat WHO och folkhälsomyndigheten.

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten dör 25 000 människor årligen inom EU till följd av antibiotikaresistens. År 2050 beräknas dödstalen globalt till följd av antibiotikaresistens att passera 10 miljoner.

Snart två år har gått sedan WHO antog en global handlingsplan mot antibiotikaresistens. Ett viktigt vapen i kampen är Glass, Global Antimicrobial Resistance Surveillance System, ett övervakningssystem på global nivå för att samla in fakta om antibiotikaresistens, dess utbredning och vilken effekt olika motåtgärder får. Ett huvudsyfte med toppmötet i Stockholm är att utvärdera Glass och diskutera hur systemet ska kunna vidareutvecklas och förbättras, skriver Sydsvenskan i dag.

Mötet kommer att bygga vidare på de erfarenheter som drogs vid det första mötet som ägde rum i Stockholm i december 2014.