Lokal identitet superviktig för mat-startups

Foto: Chiago / Dejunked / instagram

Nio av tio intervjuade matentreprenörer säger att den lokala anknytningen är viktig för deras verksamhet. En stark framtidstro och ambitiösa affärsmål är också kännetecknande för de svenska mat-startups som figurerar i Livsmedelsföretagens nya Startuprapport.

2010-2014 grundades 732 svenska livsmedelsföretag som fortfarande är aktiva idag. I Livsmedelsföretagens Startuprapport berättar 100 av företagen om hur det har gått, vilka trender man ser, vad det finns för utmaningar och vilka målen är. De 732 startupföretagen är utspridda i hela landet från Trelleborg till Kiruna, och en majoritet (60 %) är lokaliserade utanför de tre storstadsregionerna.

— Nio av tio matentreprenörer vi intervjuade säger att den lokala anknytningen är viktig för deras verksamhet. Det kan gälla allt från företagets identitet och hur man utformar sin marknadsföring till att man använder lokala råvaror och har en stor del av sina kunder i närområdet. Det lokala blir allt viktigare för konsumenterna, och det har startupföretagen verkligen tagit fasta på, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal i ett pressmeddelande.

Av de nya matföretagen är cirka en fjärdedel bagerier. På andra- och tredjeplats kommer ölbryggerier och kött- och charkföretag. De 14 företagen som djupintervjuats i rapporten producerar allt från skånsk chili, palestinsk ost och äppelmust gjord på räddad frukt till musselmjöl, mjölksyrade korvar och glutenfria pizzabottnar.

— När vi intervjuade entreprenörerna blev det tydligt att nästan allt kretsar kring själva produkten. Det främsta skälet till att man startar ett livsmedelsföretag är en stark passion för sin produkt, och det näst vanligaste skälet är att man vill ta fram en ny produkt som inte finns på marknaden. Väldigt få svarade att drivkraften var att tjäna pengar, säger Carl Eckerdal.

Utöver en stark drivkraft har företagen även ambitiösa affärsmål. 2015 var medelomsättningen för de nya företagen 3,3 miljoner kr och i snitt är företagens målsättning att tredubbla sin omsättning inom fem år. Sex av tio företag har planer på att anställa, nio av tio kommer att utveckla fler produkter och fem av tio kommer att börja exportera eller utöka sin befintliga export. Lyckas de nya startup-företagen uppnå sina mål kan det skapas uppemot 3 700 nya jobb till och med 2022.

Entreprenörernas framtidstro är stark men det finns många utmaningar. Livsmedel är en av de mest internationellt konkurrensutsatta industrierna men entreprenörerna kämpar med hinder på hemmaplan. De tre största utmaningarna enligt företagarna är att få tillgång till försäljningskanaler, att hitta och anställa rätt kompetens och att förstå och följa livsmedelslagstiftningen.

— Hade vi vetat vad vi vet idag – med alla certifieringar, allt jobb runtomkring, alla registreringar – så kanske vi inte hade dragit igång så lättvindigt. Men det var kanske bra att man var lite naiv och blåögd och bara ’Nu gör vi det här!’, säger Catherine Bentzel och Sarah Weibull, grundare av Djunked som producerar chiasmoothies under varumärket ChiaGo i pressmeddelandet.

Startuprapporten i sin helhet finns att ladda ner här.